HISTORIEK

In de loop van het jaar 1999 vatten enkele vrienden het idee op om een vereniging op te richten met als doel ‘het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ te ondersteunen en te promoten vanuit een humanistische, pluralistische visie.

De vzw De Vrienden van het GO! (afdeling Brugge-Oostkust) ziet in februari 2000 het levenslicht en enige tijd later worden andere GO!-verenigingen van de Vrienden opgericht waaronder deze voor ‘Scholengroep aan zee’ in 2004.  De feitelijke vereniging evolueert naar een vzw met oprichtingsakte van 4/12/2014 (publicatie in het staatsblad op 22/12/2014).  

Mee evoluerend met de naamgeving van de scholengroep aan Zee kreeg de vzw in de loop van 2018 de roepnaam vzw ‘VriendenGO!Stroom’.