DOELSTELLINGEN

Wie zijn we?  Wat doen wij?  Wat willen we?

De doelstellingen van de vzw Vrienden van het GO! zijn tweeledig:

  1. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap belangeloos ondersteunen en promoten en dit vanuit een humanistische en pluralistische visie;
  2. Financiƫle ondersteuning bieden aan scholen en leerlingen van het GO! en dit in nauwe samenwerking met de directies.

Onze steun gaat vooral naar ‘Scholengroep Stroom’.