Activiteiten 2020-2021

Onze activiteiten staan on hold, zowel de Prijs Sociaal Verdienstelijke leerling 2021 als de filmavond 2021.
Ook de 3-jaarlijkse reünie van de oudleerlingen van het Koninklijk Lyceum Oostende, gepland voor mei 2021, gaat niet door.

Deze taak nemen we wel op ons:
Door de coronacrisis komen steeds meer ouders en dus ook leerlingen in financiële problemen. Sommigen kunnen boeken en ander schoolmateriaal moeilijk of niet betalen. De directies brengen ons op de hoogte bij betaalproblemen. We proberen zoveel als mogelijk te helpen om
deze moeilijke periode door te komen. Onderwijs is immers de basis voor een geslaagd beroepsleven.